<p>

<br />
<br />
<br />

<br />[/av_two_fifth]

<b>TAITAVA ESIMIES</b>Valmennus koostuu viidestä valmennuspäivästä sekä niiden välillä tapahtuvasta ohjauksesta. Valmennuksen kestoaika on yhteensä n. 6 kk. Valmennus sopii niin kokeneille esimiehille kuin esimiestyössä ensiaskelia ottaville.Valmennuspäivien teemat ovat:</p>
<li>1) Ihmisten ja asioiden johtaminen,</li>
<li>2) Ihmisten johtamisen työkalupakki (sis. PEILI-analyysin),</li>
<li>3) Asioiden johtamisen työkalupakki,</li>
<li>4) Mitä esimiehen tulee tietää työlainsäädännöstä</li>
<li>5) Sujuvan työn aikaansaaminen (Lean arjessa).</li>
<p>Osallistuja tekee valmennuksen aikana omaa käytännön johtamistyötään edistävän projektin. Valmennus sisältää 2 h henkilökohtaista projektin toteuttamisen ohjausta.Olemme toteuttaneet tähän mennessä 32 kpl Taitava esimies -valmennuksia. Seuraavan valmennuksemme järjestysnumero on siis jo 33.Seuraava valmennuksemme alkaa 30.10.2018 ja se pidetään Siilinjärvellä Innocum-yrityskeskuksessa.Lataa esite tästä linkistä  Taitava-Esimies-10-2018.pdf (403 latausta) <a href=”http://osaamistalo.fi/ota-yhteytta/” data-mce-href=”http://osaamistalo.fi/ota-yhteytta/”><b>ILMOITTAUDU TÄSTÄ >>>>></b></a><b>TUOTTAVA TYÖ</b>Tämä valmennus on tarkoitettu henkilöille jotka ovat osallistuneet jo aikaisemmin sekä Taitava esimies -ohjelmaan että Lean Learning Center -valmennukseen.Tuottava työ -valmennuksessa syvennytään Lean -ajattelutavan jalkauttamiseen esimiestyön avulla.Valmennus koostuu kolmesta valmennuspäivästä jotka ajoittuvat n. 3 kk ajalle.Osallistuja tekee valmennuksen aikana omaa käytännön johtamistyötään edistävän projektin. Valmennus sisältää 2 h henkilökohtaista projektin toteuttamisen ohjausta. <a href=”http://osaamistalo.fi/ota-yhteytta/” data-mce-href=”http://osaamistalo.fi/ota-yhteytta/”><b>ILMOITTAUDU TÄSTÄ >>>>></b></a><b>PEILI–KÄYTTÄYTYMISANALYYSIT</b>Peili-käyttäytymisprofiili turvalliseksi koettu valmennustyökalu, joka kuvaa ihmisten erilaisia toimintatapoja. Työkalu on laajasti sovellettavissa, ja tulokset sisältävät itsearvion lisäksi aina myös muiden henkilöiden antamat palautteet.Peili-käyttäytymisprofiili antaa yhteisen kielen arjesta tutuille yhteistyön ilmiöille. Yhteinen ymmärrys on lähtökohta vuorovaikutustaitojen ja toimintakulttuurin kehittämiselle. Viitekehys on helppo oppia ja siitä on apua erityyppisten ihmisten kanssa työskentelyssä.Käyttäytymisprofiilia käytetään pääasiassa ryhmävalmennuksissa, mutta se soveltuu myös syventämään yksilön coachingprosessia. Peili-käyttäytymisprofiilin yleisimmät käyttöalueet ovat</p>
<li>Esimiestyö</li>
<li>Tiimityö</li>
<li>Johtoryhmätyöskentely</li>
<li>Yhteistyö ja vuorovaikutus</li>
<li>Asiakaspalvelu</li>
<li>Projektityö</li>
<p>Eri palauteosiot laajentavat näkökulmaaPeili-käyttäytymisprofiili sisältää maksimissaan 3 eri palauteosiota. Käyttäytymistyylipalaute on kaiken perusta. Se kuvaa sekä yksilön että ryhmän luontaista toimintatapaa. Erilaisten toimintatapojen ymmärtäminen auttaa tunnistamaan kehityskohteita, avaa uusia näkökulmia ja tuo ihmisten vahvuudet esille.Kohtaamiskykypalaute mittaa ryhmän ja yksilön yhteistyökykyä. Luottamuspalaute puolestaan kertoo, miten luottamus rakentuu vuorovaikutuksessa ja miten sitä voi vahvistaa.Peilikuva paljastaa vuorovaikutustaidotIhmisen käsitys omasta toimintatavastaan ja vuorovaikutustaidoistaan on usein jossain määrin erilainen kuin muilla ihmisillä. Siksi pelkästään itsearvioon perustuvat tulokset antavat usein vaillinaisen kuvan ja epäonnistuvat siksi kehitystavoitteiden määrittelyssä.Muiden antama palaute voi paljastaa ihmiselle itselleen näkymättömiä kehityskohteita. Usein se tuo esille myös vahvuuksia, joita henkilö ei ole itse tunnistanut!Kehitys voi alkaa vasta sitten, kun tiedät, missä oikeasti olet.Lue lisää: <a href=”https://www.peiliconsulting.fi” target=”_blank” rel=”noopener” data-mce-href=”https://www.peiliconsulting.fi”>https://www.peiliconsulting.fi</a><a href=”http://osaamistalo.fi/ota-yhteytta/” data-mce-href=”http://osaamistalo.fi/ota-yhteytta/”><b>KYSY LISÄÄ >>>>></b></a><br />

</p>
[/av_textblock]

[/av_three_fifth]